Objevujte variabilitu pohybu

Je mi nesmírnou ctí uvítat v Olomouci kolegy a přátele Libora Čipela a Gabču Patákovou a vás pozvat na naše společné originální inspirativní dopoledne ve znamení podpory zdraví, dlouhověkosti, vitality, fyziologické připravenosti a odolnosti těla, které se uskuteční dne 21. 9. 2019 od 9 do 13 hodin v Aplikačním centru Baluo.

Naše originální inspirativní dopoledne ve znamení podpory zdraví, dlouhověkosti, vitality, fyziologické připravenosti a odolnosti těla.

Jsou to strategie, které se promítnou do vaší optimální životní energie, pozitivní nálady a dobře fungujícího těla, ve kterém se každý z vás  bude cítit dobře. Celá myšlenka je o propojení a kombinaci variabilního pohybu, aktivního odpočinku a jednoduchých terapií. Nabídka vychází z udržitelných principů, které by se měly odrazit v dlouhodobější péči.

Neméně důležitým faktorem bude PROŽITEK společně stráveného času - abyste si užili váš volný čas.

Vycházet budeme z principů Health Coachingu od organizace Institute of Motion (IoM), všichni tři jsme jejími certifikovanými kouči, ale zároveň každý z nás tyto principy svými  pohledy promítá do vlastních konceptů.

Hlavní část bude věnována různým podobám tzv. 4Q PROGRAMU, což je spojení různých metod dohromady - ve formě čtyř kvadrantů, s řadou pozitivních benefitů pro zdraví (metodika IoM). Je to exklusivní program, který díky své variabilitě napomáhá dosáhnout různých cílů. Jde o model jednoduchý a komplexní zároveň s přidanou hodnotou - každý jej může praktikovat sám - doma, na dovolené, v páru...

A to je významný faktor v efektivitě celé myšlenky - budování zdravých každodenních návyků.

PROGRAM:
9:00 - 9:45 Uvítání a Wake-Up jóga
10:00 - 11:00 4Q poprvé - Work IN
11:10 - 12:10 4Q podruhé - Work OUT
12:15 - 13:00 Aktivní odpočinek

 

POVINNÁ REZERVACE:

Kapacita míst omezena na 16 účastníků.

Účast si můžete zajistit tak, že mi napíšete váš zájem na e-mail beata@bbleisure.cz a uhradíte poplatek ve výši 404,- Kč na číslo bankovního účtu: 1029929002/2700, jako variabilní symbol uveďte 4444,  do 13. září 2019.

Cena při platbě v hotovosti na místě 444,- Kč.

Občerstvení pro účastníky zajištěno. 

 

Nechte se inspirovat! Těšíme se na vás!

Libor + Gábi + Beata

https://lcipel.wixsite.com/derdeleven

http://www.bbleisure.cz