Objevujte variabilitu pohybu

Aplikační centrum Baluo, U Letiště 976/32, Olomouc
11.1.2020 09:00 - 11.1.2020 13:00

Originální inspirace OBJEVUJTE VARIABILITU POHYBU aneb sobotní dopoledne ve znamení podpory zdraví, dlouhověkosti, vitality, fyziologické připravenosti a odolnosti těla. Lektoři: Libor Čipel, Gabriela Patáková, Beata Brošová. 11. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 PILÍŘE: Jednoduchost, efektivita, udržitelnost, variabilita. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohyb, přítomnost, vnímání, objevování, prožitek, inspirace. PROGRAM: Nový koncept, čtyřikrát do roka podle ročních období, blok čtyř hodin. Pohybový model 4Q v denním režimu (ráno, poledne, odpoledne, večer). Kapacita míst omezena na 16 účastníků. Cena: 690,-. Občerstvení zajištěno.

Naše originální inspirativní dopoledne ve znamení podpory zdraví, dlouhověkosti, vitality, fyziologické připravenosti a odolnosti těla.

Jsou to strategie, které se promítnou do vaší optimální životní energie, pozitivní nálady a dobře fungujícího těla, ve kterém se každý z vás  bude cítit dobře. Celá myšlenka je o propojení a kombinaci variabilního pohybu, aktivního odpočinku a jednoduchých terapií. Nabídka vychází z udržitelných principů, které by se měly odrazit v dlouhodobější péči.

Neméně důležitým faktorem bude PROŽITEK společně stráveného času - abyste si užili váš volný čas.

Vycházet budeme z principů Health Coachingu od organizace Institute of Motion (IoM), všichni tři jsme jejími certifikovanými kouči, ale zároveň každý z nás tyto principy svými  pohledy promítá do vlastních konceptů.

Hlavní část bude věnována různým podobám tzv. 4Q PROGRAMU, což je spojení různých metod dohromady - ve formě čtyř kvadrantů, s řadou pozitivních benefitů pro zdraví (metodika IoM). Je to exklusivní program, který díky své variabilitě napomáhá dosáhnout různých cílů. Jde o model jednoduchý a komplexní zároveň s přidanou hodnotou - každý jej může praktikovat sám - doma, na dovolené, v páru...

A to je významný faktor v efektivitě celé myšlenky - budování zdravých každodenních návyků.

PROGRAM:
Nový koncept, čtyřikrát do roka podle ročních období, blok čtyř hodin. Pohybový model 4Q v denním režimu (ráno, poledne, odpoledne, večer).

POVINNÁ REZERVACE:

Kapacita míst omezena na 16 účastníků.

Účast si můžete zajistit tak, že mi napíšete váš zájem na e-mail beata@bbleisure.cz a uhradíte poplatek ve 690,- Kč na číslo bankovního účtu: 1029929002/2700, jako variabilní symbol uveďte 4444,  do 11.12. prosince 2019.

Občerstvení pro účastníky zajištěno. 

 

Nechte se inspirovat! Těšíme se na vás!

Libor + Gábi + Beata

https://lcipel.wixsite.com/derdeleven

http://www.bbleisure.cz