Co umím a kdo jsem

Beata Brošová Health Coach, trenér Nordic Walking a Group Exercise Coach. Více než dvacet let vedu různé formy skupinových cvičení a sportu pro všechny, včetně lekcí pro seniory. Působím v Olomouci, jsem absolventkou zdejší Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Poslední roky cvičím jinak než dřív, věřím a přeji si dlouhověkost, a to nejen tu pohybovou, a tomu jsem přizpůsobila celý svůj tréninkový plán a v podstatě i celý osobní život. Věřím v sílu a odolnost nabytou pravidelným a variabilním cvičením. O čem přesvědčím sama sebe, snažím se přenést na lidi, kteří o to stojí. Umím namíchat zábavný variabilní tréninkový koktejl pro zdraví, vitalitu, odolnost a dlouhověkost, k posílení kondice i správného držení těla, pro dobrou náladu a pro každý věk. Umím zohlednit individuálnost jedince ve skupinové lekci, nadchnout pro lásku ke cvičení a nabít pozitivní energií. Důraz kladu na variabilitu pohybu, vnímání těla v pohybu, prožitek ze smysluplného trávení volného času. Využívám k tomu profesionální přístup, pokoru, přátelské indoor i outdoor prostředí, nově pracuji s klienty i na dálku formou Remote Coachingu.

Health Coach, trenér Nordic Walking a Group Exercise Coach.

Jako profesionální trenér Nordic Walking vás zasvětím do správné techniky a metodiky kondiční chůze a vaše tréninky chůze obohatím o bloky cvičení s pomocí holí, tématicky různě zaměřené (např. dynamická mobilita, lehké posilování, zábavná intervalová cvičení, atd.).

Jako Health Coach Institution of Motion (IoM - Integration Organization Methods) Vám nabízím jednoduchý a časově nenáročný tréninkový plán na každý den, program zdravého cvičení a sebepéče, jehož cílem je dlouhodobě udržitelná kondice, odolnost, prevence zranění, dlouhověkost. Inovativní efektivní a jednoduché sekvence cviků a formáty s různými tématy zaměření využívají cvičení se zátěží i cviky proti odporu vlastního těla, pohyby v linii i v různých směrech a rovinách, nabízejí zdravou dávku inteligentního a variabilního pohybu. Lze je provádět individuálně, ve dvojici, může je cvičit celá rodina, cvičíme je s klienty různého věku i v rámci našich skupinových lekcí, vždy s ohledem na individuální aktuální kondici a zdravotní stav jednotlivých klientů. Jsou vhodné jak pro domácí cvičení, tak i pro čas služebních nebo dovolenkových cest, indoor i outdoor. Jsou přínosné do tréninku pro život i pro sport.

Velmi se hodí i do časů karantény, která mě přivedla až k iTRENEO, kde si mě můžete najít pro koučování na dálku, a to i v době mimo karanténu. https://www.itreneo.cz/

Vítejte a nechejte si chutnat lahodné a zdravé BB leisure nejen tréninkové koktejly, ale varuji Vás, jsou vysoce návykové ! 

Cvičení a hry v přírodě, jednodenní i víkendové aktivní pobyty.
Cvičení pro všechny ženy i muže každého věku, pro celou rodinu.
Cvičení Maminek s Miminky. Cvičení (pra)rodičů s dětmi. Cvičení pro 65+.
Hokejové kempy Michala Broše a Czech Vikings - příprava off-ice malých hokejistů.
Spolupráce s lyžařským oddílem dětí a mládeže LK Olomouc - suchá příprava. 
Cvičení pro 65+: Nordic Walking Club a Klub kardiaků při I. interní klinice-kardiologické LF UP a FNOL, U3V. 

Vedu nekomerční skupiny i komerční lekce pro veřejnost.

 

Můžete se se mnou spojit i pro cvičení na dálku

Remote coaching na www.itreneo.cz

Kdo jsem?

Mgr. Beata Brošová, I graduated from Recreation and Leisure Studies, Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc.
Health Coach and Group Exercise Coach.
Odborný pracovník Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
OSVČ v oblasti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

 

Specializace/Licence/Diplomy:

Health Coaching Fundamentals - Part I (Institute of Motion, lektor Janny Hutnan, Praha 2019).
MetCon Superworkshop by IoM. Guide to metabolic flexibility. (Institution of Motion, lektor Janny Hutnan, Praha 2019).
Instruktor kondičního posilování (Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR, Wellness.cz, 2017).
Instruktor kondiční chůze (Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR, Faktor Plus, 2016).
Instruktor Nordic Walking (Českomoravská federace Nordic Walking, 2016).
Instruktor České asociace Sport pro všechny od r. 1997 (Sport pro všechny II. tř., Rytmická gymnastika III. tř.).
FLOWIN®  Basic (Statera Fitness, 2015).
FLOWIN® ve zdravotním cvičení (Statera Fitness, 2015).
FLOWIN® pro pokročilé (Statera Fitness, 2016).
Cvičení na labilních plochách (Statera Fitness, 2016).
Zdravotní a preventivní cvičení (3D Fitness Academy, 2016).
Foam Rolling Principles & Practices   (Trigger Point Therapy, 2018).
Integral Fascial Yoga Inspiration Day (Fascial Fitness - Czech Republic, 2018).
Strečink (Wellnes.cz, 2018).

 

Kongresy/konference/workshopy:

Konference Fascia in Sport and Movement. Lektor Dr. Robert Schleip (MoveLab Institute, 31. 8. 2019, Praha).
Fascial Movement Experience. Lektoři: Dr. Federico Luzi, Paul Edmondson, Amir Laf, Andrea Chellini (MoveLab Institute,  1. 9. 2019, Praha).
Wellness Fitness kongres (3. 11. 2018, Praha).
Kongres 3D FITNESS Pohyb a zdraví (2. 6. 2018, Olomouc).
Psychologie sportu v praxi: Sportovní psycholog nebo mentální kouč? Aneb když dva dělají totéž, není to vždy totéž. (26. - 27. 1. 2018, FTK UP Olomouc).
Wellness Fitness kongres (4. 11. 2017, Praha).
Kongres 3D FITNESS Pohyb a zdraví (23. 11. 2015, Praha).
Psychologie sportu v praxi Na cestě k vítězství - mentální aspekty vrcholného výkonu (12. - 13. 12. 2014, FTK UP Olomouc).

 

 

Členství:

Česká asociace Sport pro všechny.
Česká komora fitness a Český registr fitness profesionálů.
Českomoravská federace Nordic Walking.