Blog

Terapie červeným světlem

"Náš přístup k životu je velmi riskantní, špatně požíváme světlo, což ve spojení se špatnou výživou vede ke vzniku nerovnováhy, čímž ztrácíme schopnost fungovat jako zdravé a celistvé lidské bytosti." /Jacob Liberman/ Aneb s velkým potěšením oznamuji, že jednou z novinek v nabídce bbleisure programů a procedur, které můžete využít, je terapie červeným a blízkým infračerveným světlem. Více…

Žena v adventním rytmu

neboli adventní refresh 4Q pro ženu, (kterého se však mohou zúčastnit i muži). Přijďte načerpat energii do nejnáročnější části roku, pohladit duši v náročném předvánočním období. První adventní neděli - 27. 11. 2022 a třetí adventní neděli - 11. 12. 2022 - od 9:30 do 11:00 v Baluo centru.

Únava při autoimunitních nemocech

Zdraví neznamená nepřítomnost nemoci. Je to jen vychýlení komplexního systému těla z rovnováhy. Nemoc nemusí znamenat nepřítomnost pohybu. Mírné fyzické cvičení a pohybová aktivita je obrovským pomocníkem v době nemoci a bolestí, uvolňuje svaly, blokuje signály bolestí v mozku, pomáhá s léčbou těla i duše. Téma cvičení při nemocech, nejen autoimunitních, je mým oblíbeným tématem, kterému se teď…

Remote koučink?!

Trénink na dálku. Má si brát trenér k srdci jako svoje selhání, když to klient vzdá prakticky bez boje hned po pár týdnech? (Ne). A jak velkou radost mu dělá, když to klientovi zkrátka sedne?! (Velkou). Může trénink na dálku nahradit trénink osobní? Ne. Osobka je osobka. Ano. Záleží na důvodech, možnostech a cílech klienta. Co vede jednoho člověka k tomu, aby téměř denně vyšetřil pár minut času…

Čas pro Jamy a Nijamy

Volá mi Dan, můj klient a kamarád, a říká, "víš co, cvičení je jedna věc, ale ty nám hlavně piš!" Ha. Připomnělo mi to jiného kamaráda, jogína...